Mystery Box

Small

40 pieces of 20 cm mixed koi
$ 2600
 • - 40 peices of mixed 20cm koi
 • - A mix of Kohaku
 • - Sanke, Showa
 • - Ginrin and Utsuri

Medium

80 pieces of 20 cm mixed koi
$ 4500
 • - 80 peices of mixed 20cm koi
 • - A mix of Kohaku
 • - Sanke, Showa
 • - Ginrin and Utsuri
Popular

Large

120 pieces of mixed 20 cm koi fish
$ 6000
 • - 120 peices of mixed 20cm koi
 • - A mix of Kohaku
 • - Sanke, Showa
 • - Ginrin and Utsuri